Обявиха номинациите за награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование

Nagrada_VarnaТрима ученици, седем учители и осем колектива са номинирани за награда „Варна“ 2018 г. в системата на предучилищното и училищното образование. Техните имена бяха одобрени от експертна комисия за присъждане на отличията. Единствено в категорията „Учител на годината“ в областта на обслужващите звена тази година няма номинация.

По традиция наградите ще бъде връчени в навечерието на 24-ти май. Преди това номинираните за отличието трябва да получат одобрението на членовете на ПК „Наука и образование“,  а окончателното решение ще бъде взето от Общинския съвет.

 

Ето кои са номинирани за награда „Варна“ 2018 г. в системата на предучилищното и училищното образование:

І. „Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка

 1. Илиян Калинов Кънчев – ученик от ХII „д“ клас в III ПМГ „Академик Методий Попов“. Проявява активен интерес към природните науки. Участва целенасочено във всички състезания по биология и химия. Има постигнати отлични резултати на 43-та национална олимпиада по биология и здравно образование, в резултат на което е включен в националния отбор на България за участие в международна олимпиада по биология.
 2. Асел Ерлановна Исмолдаева – ученичка от ХII „б“ клас в МГ „Д-р Петър Берон“. Носител на сребърни медали от международна олимпиада по лингвистика, Дъблин, и от XXIV международна конференция на младите учени, Щутгарт. Спечелени първи места от национална олимпиада по математическа лингвистика, гр. Смолян, и от национално състезание по математическа лингвистика, гр. Пловдив.

ІІ. „Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка

Стефчо Димитров Христов – ученик от IХ клас в Спортно училище „Георги Бенковски“, национален състезател по вдигане на тежести.

На Европейското първенство за кадети до 15 години в Прищина, Косово, 2017г., в категория 85 кг. е извоювал следните отличия:

 • двубой – IV място,
 • изтласкване – IV място,
 • изхвърляне – II място 

ІІІ. „Учител на годината” в областта на предучилищното образование 

 1. Валентина Господинова Александрова – старши учител в ДГ № 34 „Лястовичка“. Учител с дългогодишен професионален опит, която приема работата си като отговорност, предизвикателство и мисия да подпомага свободната изява и личностното израстване на децата. Доказателство за това са множеството интересни инициативи и проекти, които разработва и реализира с децата. Ползва се с доверието и признанието на педагогическата и родителската общност.
 2. Юлияна Божимирова Ангелова – старши учител по музика в ДГ № 18 „Чайка“. Учител с високи професионални умения, който стимулира и развива артистичност, танцови умения и музикална култура у децата. Нейни възпитаници се представят успешно на концерти, конкурси и фестивали. Високите резултати в професионалната й дейност са в резултат на способността й да създава толерантна работна среда с колегите си при реализирането на творчески идеи.
 3. Мария Христова Нанева – старши учител в ДГ № 37 „Пламъче“. Учител с много добри професионални качества, получила заслужени отличия и грамоти за завоювани успехи. Използвайки социалните си умения, създава толерантна образователна среда и формира култура на поведение и уважение между деца, родители и колеги.

ІV. „Учител на годината” в областта на обслужващите звена

Няма номинации.

V. „Учител на годината” в областта на основното образование

 1. Севдалина Недева Атанасова – старши учител в ОУ „Св. Св Кирил и Методий“. Учител с дългогодишен професионален стаж. Ръководените от нея паралелки са пример за целенасочения стремеж училището да бъде еталон за съвременна образователна среда и толерантни взаимоотношения. Работата й на педагог утвърждава граждански и патриотични ценности у подрастващото поколение. Професионалната й отдаденост се ползва с признанието и обичта на ученици и родители.

VI. „Учител на годината” в областта на средното образование

 1. Елена Труфчева Димитрова – старши учител по информатика и информационни технологии в МГ „Д-р Петър Берон“. Цялостната й дейност като учител показва високия й професионализъм при работа с учениците в класни и извънкласни дейности. Възпитаниците й се представят отлично и са спечелили голям брой златни, сребърни и бронзови медали от национални и международни състезания по информатика.

VII. „Учител на годината” в областта на професионалната подготовка

 1. Тодор Методиев Тодоров – старши учител по хореография в СУ „Елин Пелин“. Учител с много добра научна, методическа и педагогическа подготовка. Ръководител е на художествено-творческия танцов състав на СУ „Елин Пелин“. Учениците му са спечелили многобройни отличия от международни и национални конкурси. 
 2. Светлозар Петров Стоянов – дългогодишен преподавател по спорт „борба класически стил“ в Спортно училище „Георги Бенковски“. Изявен професионалист, с доказан принос в развитието на борбата в гр. Варна и България. Възпитаниците му имат успешни изяви на международни и държавни първенства, на които са спечелили златни, сребърни и бронзови отличия.

VIII. “Колектив на годината” в областта на предучилищното образование

 1. ДГ № 31 „Крилатко“ с директор Елена Янкова Ташева. Колективът се отличава с висок професионализъм, новаторство и инициативност. Прилага оригинални и нестандартни образователни стратегии. Взаимодейства си активно с неправителствени организации, което е залог за устойчиво развитие, гражданска позиция и просперитет. Екипът притежава сертификати, грамоти и награди от различни конкурси, състезания и фестивали.
 2. ДГ № 40 „Детски свят“ с директор Нела Вълчева Никифорова. Педагогическият екип се отличава с висока професионална компетентност и авторитет сред педагогическата общност. Приоритети в дейността му са работа по проекти, общуване с изкуството и спорт. Възпитаниците на детската градина имат участия в национални, международни конкурси и състезания.
 3. ДГ № 35 „Детска радост“ с директор Тина Русева Боянова. Стремежът на целия екип е утвърждаването на детската градина като място, в което всяко дете да се чувства уверено и да навлиза успешно в света на познанието и творчеството. Приоритетна дейност в работата на колектива е индивидуалният подход към потребностите на всяко дете с активното участие на родителите. Проектната дейност на детската градина е насочена към формиране на отношение към природата и здравословния начин на живот.

ІХ. „Колектив на годината” в областта на основното училищно образование и обслужващите звена

 1. ОУ „Цар Симеон I“ с директор Стоянка Иванова Велянова. Педагогическият екип е с утвърден висок професионализъм и обществен авторитет, които се дължат на иновативното обучение и високите резултати в учебната и извънкласна дейност. Стремежът за постигане на високи резултати в образователно – възпитателния процес, съчетан с амбициозност и упоритост на целия колектив, са причината за множеството високи постижения на ученици и учители в олимпиади, състезания и конкурси. Доказателство за това са многобройните спечелени отличия. 
 2. ОУ „Петко Рачев Славейков“ с директор Нели Павлова Иванова. Училище с утвърден обществен авторитет и доказан професионален принос в различни образователни области. Успешно реализира разнообразни национални проекти. Основен стил на работа на колектива са иновативните подходи в учебно – възпитателния процес и целенасочената работа за приобщаване на учениците към непреходните идеали и ценности.
 3. Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс с директор Монка Недкова Николова. В работата с децата се стимулират и развиват творческите способности и талант. Колективът е с доказан принос в културния живот на Варна. Десетки са персоналните награди на учители и деца от участия в международни и национални изяви.ю

Х. „Колектив на годината” в областта на средното училищно образование и обслужващите звена

 1. IV Eзикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри“ с директор Веселина Йорданова Тотева. 60 години история и признание! Безспорен атестат за професионализма на педагогическия екип са блестящите резултати на възпитаниците на гимназията от участия в редица международни, национални конкурси и олимпиади. Заслужена гордост и признание е персоналната награда на директора, удостоен с указ на Президента на Франция със званието „Кавалер на националния орден за заслуги“.  
 2. МГ „Д-р Петър Берон“ с директор Павлин Панов Петков. Колективът на училището е с утвърден дългогодишен принос в развитието на образованието. Безспорно доказателство за това са многобройните награди и отличия на ученици, педагогически специалисти и директора. Гимназията има особена заслуга в превръщането на Варна в център на средното образование, науката и спорта.