Община Варна отпуска средства за спешен ремонт на мостик в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

FB_3Община Варна ще отпусне средства за неотложен ремонт на мостик в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“. Сумата от близо 750 хил. лева беше гласувана от членовете на ПК „Финанси и бюджет“ към Общински съвет – Варна.

Състоянието на съоръжението застрашава живота и здравето на хората. Преминаването по него е опасно и създава предпоставки за инциденти, стана ясно на днешното заседание на комисията.

Имотът е публична държавна собственост, а за обекта има предварителен проект. Изготвена е количествено-стойностна сметка на обща стойност 748 177 лв.

Строителните работи са допустими и в периода от 15 май до 1 октомври. Законът за устройство на Черноморското крайбрежие разрешава извършването на геозащитни дейности в националните ни курорти в този период. Освен това при бедствени и аварийни ситуации разрешения за строеж по изключение могат да се издават по частични работни проекти. В подобни ситуации е разрешено строителните книжа да се комплектуват и по време на неотложните възстановителни работи или след изпълнението им, след което се предават на органа, компетентен да издаде разрешението за строеж.

Общинските съветници дадоха съгласието си за извършване и финансиране на неотложните аварийни, геозащитни, противоерозионни и укрепителни работи. Средствата са предвидени като компенсирани промени по бюджета на Община Варна за 2018 г. Те ще бъдат взети от сумата, планирана за ремонтни и отчуждителни дейности на ул. „Ал. Рачински“.