Община Варна придоби терена на т.нар. Дупка

17Община Варна придоби терена на т.нар. Дупка в центъра на града. Това стана възможно с приключване на процедурата по ликвидация на дружеството “Централен универсален магазин – Варна”, което беше собственик на имота.

На днешното си заседание Общинският съвет прие крайния ликвидационен баланс на „ЦУМ – Варна“, както и доклада на ликвидатора. Гласувано бе имотът с площ от 2 915 кв. м да бъде предаден за управление на Община Варна. Това е по-големият дял от собствеността на терена, около 900 кв. са частна собственост.

Общинските съветници решиха също администрацията да поиска от държавата два имота. Единият е на ул. „Македония“ №53, в който доскоро се помещаваше Генералното консулство на Русия във Варна. След дискусия в зала „Пленарна“ беше гласувано предназначението на обекта да бъде „за детско заведение“ или „за нуждите на общинската администрация“.

Другият недвижим имот, собственост на Министерство на отбраната и с площ от близо 47 дка, се намира под Пикадили парк в местността Салтанат. Желанието на Община Варна е територията да бъде обособена като парк.

На днешното заседание бе взето решение за създаване на работна група с цел изработване на проект на задание за пълно или частично изпълнение на Общия устройствен план на Варна. Тя ще се състои от 21 членове, 1/3 от които ще са общински съветници. Съветниците решиха в състава й да влязат техните колеги арх. Стоян Петков, Павел Раличков, Мартин Димитров, Иво Балчев, Николай Костадинов, Мартин Златев и Христо Атанасов. Отхвърлено бе искането за създаване на временна комисия за наблюдение работата на ЕСУТ при Община Варна.

Съветниците определиха и представители на местния парламент в Областния  съвет за развитие на област Варна. Това са София Колева, Биляна Раева, Ивайло Костадинов, Николай Костадинов и Димитър Чутурков.