Община Варна се подготвя активно за новата програма за саниране на блокове

4Oбщина Варна се подготвя активно за новата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. Това стана ясно на днешното заседание на комисията по финанси и бюджет към Общинския съвет, на което бяха разяснени изискванията за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“.

Предвижда се новата програма да започне съвсем скоро и да протече в два етапа. При първия ще може да се кандидатства до 31 март 2023 г., като одобрените кандидати ще получат безвъзмездно 100% от средствата. Допустими за саниране ще са както цели блокове, така и отделни блок секции.

Предварителното условие за участие в процедурата е наличието на енергийно и техническо обследване, включително сертификат за енергийни характеристики и технически паспорт. Поради кратките срокове и невъзможността на сдруженията на собствениците да осигурят необходимите средства за изготвяне на изискуемата документация кметът предлага разходите да бъдат покрити от бюджета на Община Варна до възстановяването им от програмата.

„При миналата програма едва 40 сгради във Варна бяха санирани. Желанието на администрацията е този път да бъдат обновени доста повече жилищни блокове. За изготвяне на технически паспорт, за обследване за енергийна ефективност и за архитектурно заснемане ще са необходими по 6,12 лв./кв. м с ДДС. Тази сума е непосилна за част от домакинствата, затова решихме да осигурим заемообразно финансиране“, заяви пред съветниците зам.-кметът на Варна инж. Христо Иванов. По думите му, за да получи финансирането, етажната собственост трябва да докаже, че отговаря на условията за кандидатстване.3

„За улеснение на гражданите ще бъдат подготвени типови договори, а специализирано звено към Община Варна ще предоставя безплатни консултации по процедурата“, допълни инж. Иванов.

Предложението на кмета получи одобрението на почти всички членове на финансовата комисия. За да осигури Община Варна заемообразно средства на сдруженията на собствениците, е необходимо и решение на местния парламент. Ако той даде съгласието си, от общинския бюджет за 2023-2024 г. ще могат да бъдат отпуснати до 20 млн. лева.

Санирането ще се финансира със средства от Плана за възстановяване и устойчивост. Сградите, които могат да кандидатстват за обновяване, трябва да са проектирани преди 26 април 1999 г. Освен това в тях трябва да има най-малко четири жилища с различни собственици.

Програмата ще се осъществява на територията на цялата страна, във всички 265 български общини. Бюджетът по първия етап е близо 1 млрд. и 130 млн. лв. с включен ДДС. Одобрените за финансиране сгради могат да получат между 100 хил. лева и 6,5 млн. лева.

Предложението за подпомагане на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради  във Варна ще бъде разгледано на извънредно заседание на Общинския съвет, което ще се състои в понеделник – 28 ноември, от 10:00 часа в зала „Пленарна“ в Община Варна.