ОбС – Варна прие отчетите на общинските дружества за 2021 г.

27Общинските дружества и лечебни заведения във Варна се развиват добре и повечето от тях отчитат положителни финансови резултати. Това сочат данните от техните отчети за 2021 г., които бяха одобрени днес от местния парламент.

За първи път за последните три десетилетия всички диагностично-консултативни центрове във Варна са на печалба. Добрите резултати се дължат основно на допълнителното финансиране, осигурено от Здравната каса и от Община Варна за откритите в ДКЦ-тата COVID-зони и ваксинационни пунктове.

На печалба е дори ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в кв. „Аспарухово“, което се случва за първи път в историята на лечебното заведение. Другото общинско здравно заведение с много добър финансов резултат спрямо предходната година е ДКЦ „Св. Клементина“.

Устойчивост в развитието си показват ДКЦ III, ДКЦ IV, ДКЦ  V, Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина – Варна. ДКЦ „Чайка“ е с двойна печалба спрямо 2020 г. Успешна във финансово отношение е била годината и за Дентален център I Варна.

Общинските болници през миналата година са отчели отрицателни резултати, но две от тях – АГ и Онкоболницата, са успели да компенсират загубите през първото шестмесечие на годината и вече са на печалба. Тежко остава положението само на Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна. То е и единственото лечебното заведение с просрочени задължения.

На днешното заседание бяха приети също отчетите на „Стадион Спартак“ и на „Жилфонд“. Едното дружество не развива дейност, а другото е в ликвидация.