Общината ще отпусне социални помощи на 43 варненци

1Oбщина Варна ще отпусне еднократни социални помощи на 43 варненци. Средствата варират между 250 и 1000 лева и се дават за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. Общата сума е в размер на 19 150 лева, гласува единодушно ресорната комисия към местния парламент.

В тазгодишния бюджет на Община Варна са заложени 220 000 лева за социални помощи. До края на годината по това перо остават 140 650 лева, бе съобщено на заседанието.

Членовете на комисията одобриха и Общинска програма за закрила на детето за 2024 г. В нея са заложени седем приоритетни области. Една от тях е подобряването на стандарта на живот на всяко дете и гарантиране правото му да живее в подкрепяща семейна или близо до нея среда. Акцент в програмата е и осигуряването на достъп до качествена предучилищна подготовка и образование.

Повишаването на осведомеността на обществото относно правата на децата, насилието над тях и стимулирането на активното участие в противодействието му също е сред приоритетите. В документа е заложено още провеждане на здравна политика към децата с гарантиране на детското здраве и насърчаване на здравословния начин на живот.

В рамките на днешното заседание беше напомнено, че тече кампания за набиране на приемни семейства под надслов „Стани приемен родител, дари обич на дете“. Необходими са нови 25 професионални приемни семейства. Осем от тях са за новородени, категория 0-3 г., 10 са за деца с увреждания и 7 – за деца с девиантно поведение.