Увеличават персонала на Комплекса за социални услуги за деца и семейства във Варна

7Увеличаване на числеността на персонала на Комплекса за социални услуги за деца и семейства гласува ВрК „Структури и общинска администрация“ към местния парламент във Варна. С пълно единодушие съветниците дадоха съгласието си да се увеличи с 1 броят на служителите в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, който е част от Комплекса.

В Наредбата за качество на социалните услуги се определят стандартите за качество на социалните услуги. Част от тях са и минималните изисквания за броя и квалификацията на служителите, които ще ги осъществяват. За центъра са необходими 7.2 щатни бройки, а в момента числеността на персонала е в размер на 6.25 бройки, беше изтъкнато в зала „Пленарна“.

В началото на заседанието беше внесено предложение за увеличаване на щата на администрацията на район „Аспарухово“. В рамките на дискусията стана ясно, че се предвижда да има още един заместник-кмет на района. Заради отсъствието на районния кмет, който да обоснове искането, и липсата на яснота какви задължения ще поеме новият зам.-кмет, точката беше оттеглена.

6