Отпада мокрият печат на служебните бележки за детска градина

1Отпада изискването за полагане на мокър печат от работодателя в служебната бележка, необходима за кандидатстване в детска ясла или градина във Варна. Предложението на групата на ПП „Възраждане“ в Общинския съвет получи единодушната подкрепа на членовете на постоянната комисия по наука и образование, но за да влезе в сила, е нужно одобрението и на местния парламент.

Според вносителите поставянето или липсата на печат „не променя юридически документа, не поражда правни последици и няма обвързваща сила“.  А изискването създава трудности за родителите, чиито работодатели не ползват печати и са принудени да доказват валидността на служебната си бележка пред местните власти.

С приемането на промените в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата ще се облекчи административната тежест за гражданите, фирмите и общинската администрация, бе изтъкнато на днешното заседание на комисията.

2   3