Отпускат 17 500 лева на варненски двойки с репродуктивни проблеми

Bebeta146 варненци да получат еднократни помощи за лечение. Това решиха общинските съветници от ПК „Здравеопазване“ към Общински съвет – Варна.

Помощите са между 100 и 2 000 лева в зависимостта от степента и вида на заболяванията. Общата сума е в размер на 41 800 лв. Същевременно молбите на 42 души за еднократна общинска помощ бяха отхвърлени, тъй като не отговарят на изискванията за подпомагане.

На днешното си заседание комисията по здравеопазване одобри и отпускането на финансова помощ за 8 варненски двойки с репродуктивни проблеми. Общата сума, която ще им бъде предоставена от местната хазна, е 17 500 лв. Тази година бюджетът на програмата е в размер на 170 000 лв., като остатъкът до края на годината е 82 500 лв.

В рамките на заседанието общинските съветници бяха запознати и с два проекта, спечелени от общински лечебни заведения по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Проектите са за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Единият от тях е на Специализираната болница за лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков” и е на стойност над 388 188 лева, от които 310 550 лева са безвъзмездна помощ, а 77 637 лева – собствено  финансиране. Срокът на изпълнението му е 31 декември 2018 г.

Другият проект, спечелен от ДКЦ III – Варна, е за 85 496 лева. От тях 68 397 са безвъзмездно предоставени. Проектът трябва да бъде изпълнен в рамките на една година от датата на подписване на договора.

Членовете на комисията по здравеопазване разгледаха и писмо от изпълнителния директор на МБАЛ „Света Марина“ проф. д-р Валентин Игнатов за дофинансиране на метадоновата програма, която се провежда в лечебното заведение в партньорство с Община Варна. В нея в момента са включени 150 наркозависими. Искането е от местната хазна да бъдат осигурени допълнителни средства в размер на 75 000 лева годишно.

Общинските съветници дадоха положително становище, но оставиха на членовете на ПК „Финанси и бюджет“, към която препратиха искането, да определят сумата за дофинансиране.