Първо заседание на ОбС – фоторазказ

Тържествено заседание на Общински съвет – Варна за полагане на клетва на новоизбраните за мандат 2023-2027 година кмет на община Варна, общински съветници, кметове на райони и на кметства – в снимки.

1 4
5 3
6 7
10 11
16 18
21 22
24 26
27 30
31 32
35 40
47 49
50 51
52 55
56 57
64 65
67 72
74 76
78 84
82 85
90 91
88 93
94 96
100 101
102 103
104 105
106 107
109 111
112 113