Питания отговори на питания

Начало > ...

Публичен регистър на питания и отговори на питания към кмета на община Варна

Публичният регистър на питания и отговори на питания към кмета на община Варна съдържа писмените отговори на питания на общинските съветници, отправени по време на провеждане на заседание на Общински съвет-Варна. Устните отговори са публично оповестени в протоколите на Общински съвет-Варна.


icon-pdf Питания от заседание № 11 от 30.05.2024 г.

Питане от: Отговор с входящ номер:
Диян Атанасов РД24015546ВН_001ВН/13.06.2024 г.
Галина Иванчева РД24015519ВН_001ВН/14.06.2024 г.
Жечка Георгиева РД24015541ВН_001ВН/14.06.2024 г.
Тодор Балабанов РД24000562ВН_002ВН/19.06.2024 г.
Владислав Бакалов РД24015550ВН_001ВН/26.06.2024 г.
Галина Иванчева РД24015544ВН_001ВН/26.06.2024 г.
Диян Атанасов РД24015523ВН_001ВН/26.06.2024 г.
Жечка Георгиева РД24015517ВН_001ВН/26.06.2024 г.
Зорница Василева РД24015526ВН_001ВН/26.06.2024 г.
Иво Балчев РД24015540ВН_001ВН/26.06.2024 г.
Мартин Златев РД24015548ВН_001ВН/26.06.2024 г.
Михаил Луков РД24015524ВН_001ВН/26.06.2024 г.
Павел Раличков РД24015539ВН_001ВН/26.06.2024 г.
Стоян Петков РД24015547ВН_001ВН/26.06.2024 г.
Юлиян Губатов РД24015520ВН_001ВН/26.06.2024 г.
Юлиян Губатов РД24015618ВН_001ВН/26.06.2024 г.
Георги Георгиев РД24015543ВН_001ВН/27.06.2024 г.

icon-pdf Питания от заседание № 10 от 25.04.2024 г.

Питане от: Отговор с входящ номер:
Дилян Григоров РД24012561ВН_001ВН/27.05.2024 г.
Галина Иванчева РД24012562ВН_001ВН/27.05.2024 г.
Юлиян Губатов РД24012563ВН_001ВН/27.05.2024 г.
Юлиян Губатов РД24012563ВН_002ВН/27.05.2024 г.
Светослав Йорданов РД24012564ВН_001ВН/27.05.2024 г.
Георги Георгиев РД24012565ВН_001ВН/27.05.2024 г.
Владислав Бакалов РД24012566ВН_001ВН/27.05.2024 г.
Владислав Бакалов РД24012566ВН_002ВН/27.05.2024 г.
Стоян Петков РД24012568ВН_001ВН/27.05.2024 г.
Николай Костадинов РД24012570ВН_001ВН/27.05.2024 г.
Иво Балчев РД24012569ВН_001ВН/29.05.2024 г.
Галина Иванчева РД24012571ВН_001ВН/29.05.2024 г.
Павел Раличков РД24012572ВН_001ВН/29.05.2024 г.
Стоян Петков РД24012573ВН_001ВН/29.05.2024 г.

icon-pdf Питания от заседание № 9 от 28.03.2024 г.

Питане от: Отговор с входящ номер:
Юлиян Губатов РД24009730ВН_001ВН/23.04.2024 г.
Давид Киркоров РД24009731ВН_001ВН/23.04.2024 г.
Христо Атанасов РД24009732ВН_001ВН/23.04.2024 г.
Стоян Петков РД24009734ВН_001ВН/23.04.2024 г.
Ивайло Костадинов РД24009737ВН_001ВН/23.04.2024 г.
Владислав Бакалов РД24009739ВН_001ВН/23.04.2024 г.
Дилян Григоров РД24009740ВН_001ВН/23.04.2024 г.
Генадий Атанасов РД24009746ВН_001ВН/23.04.2024 г.
Галина Иванчева РД24009755ВН_001ВН/23.04.2024 г.
Георги Георгиев РД24010277ВН_001ВН/23.04.2024 г.

icon-pdf Питания от заседание № 8 от 11.03. и 12.03.2024 г.

Питане от: Отговор с входящ номер:
Юлиян Губатов ОС24000062ВН_010ВН/28.03.2024 г.
Юлиян Губатов РД24007750ВН_001ВН/01.04.2024 г.
Диян Атанасов РД24007748ВН_001ВН/27.03.2024 г.
Стоян Петков РД24007749ВН_002ВН/27.03.2024 г.
Стоян Петков РД24007758ВН_001ВН/27.03.2024 г.
Зорница Василева РД24007751ВН_001ВН/27.03.2024 г.
Светослав Йорданов РД24007752ВН_001ВН/27.03.2024 г.
Светослав Йорданов РД24007752ВН_002ВН/27.03.2024 г.
Дилян Григоров РД24007753ВН_001ВН/27.03.2024 г.
Биляна Раева РД24007754ВН_001ВН/27.03.2024 г.
Христо Атанасов РД24007755ВН_001ВН/27.03.2024 г.
Христо Атанасов РД24007757ВН_002ВН/27.03.2024 г.
Мартин Димитров РД24007756ВН_001ВН/27.03.2024 г.
Георги Георгиев РД24007760ВН_001ВН/27.03.2024 г.
Георги Георгиев РД24007760ВН_002ВН/27.03.2024 г.

icon-pdf Питания от заседание № 7 от 29.02.2024 г.

Питане от: Отговор с входящ номер:
Биляна Раева РД24006604ВН_001ВН/08.03.2024 г.
Галина Иванчева РД24006607ВН_001ВН/08.03.2024 г.
Галина Иванчева РД24006602ВН_001ВН/08.03.2024 г.
Генадий Атанасов РД24006606ВН_002ВН/08.03.2024 г.
Георги Георгиев РД24006611ВН_001ВН/08.03.2024 г.
Георги Георгиев РД24006603ВН_001ВН/08.03.2024 г.
Мартин Златев РД24006602ВН_003ВН/08.03.2024 г.
Стоян Петков РД24006609ВН_001ВН/08.03.2024 г..
Тодор Балабанов РД24006605ВН_001ВН/08.03.2024 г.. 
Тодор Балабанов РД24006607ВН_002ВН/08.03.2024 г.. 
Юлиян Губатов РД24006602ВН_002ВН/08.03.2024 г. 

icon-pdf Питания от заседание № 6 от 21.02.2024 г.

Питане от: Отговор с входящ номер:
Светослав Йорданов РД24006708ВН/06.03.2024 г.
Стоян Петков РД24006609ВН_001ВН/08.03.2024 г..

icon-pdf Питания от заседание № 5 от 25.01.2024 г.

Питане от: Отговор с входящ номер:
Мартин Димитров РД24003237ВН_001ВН/20.02.2024 г.
Мария Ангелова РД24003237ВН_002ВН/20.02.2024 г.
Михаил Луков РД24003235ВН_001ВН/20.02.2024 г.
Светослав Йорданов РД24003173ВН_002ВН/20.02.2024 г.
Мартин Златев РД24003173ВН_003ВН/20.02.2024 г.
Галина Димитрова  РД24003171ВН_005ВН/20.02.2024 г.
Юлиян Губатов  РД24003171ВН_004ВН/20.02.2024 г.
Галина Димитрова  РД24003171ВН_003ВН/20.02.2024 г.
Биляна Раева  РД24003171ВН_002ВН/20.02.2024 г.
Евгений Станимиров и Юлиян Губатов  РД24003171ВН_001ВН/20.02.2024 г.
Николай Костадинов  РД24003169ВН_001ВН/20.02.2024 г.
Юлиян Губатов  РД24003169ВН_002ВН/20.02.2024 г.
Мартин Златев  РД24003169ВН_003ВН/20.02.2024 г.
Мартин Златев  РД24003166ВН_002ВН/20.02.2024 г.
Евгений Станимиров  РД24003166ВН_003ВН/20.02.2024 г.
Зорница Василева  РД24003166ВН_004ВН/20.02.2024 г.
Мария Тодорова  РД24003163ВН_001ВН/20.02.2024 г.