Покана за информационна среща

Информационна среща във връзка с предстоящото откриване на сесия за набиране на медийни проекти се организира в понеделник – 23.05.2022 г. Срещата ще се проведе в сградата на Община Варна, ет. 2 – Стая на съветника, от 15:30 ч.

Общинският съвет на заседанието си във вторник одобри реда и условията за целево съфинансиране на обществено значими медийни проекти.

Средствата ще бъдат разпределени на конкурсен принцип, като за финансиране ще се одобряват до два проекта на кандидат.