ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 Г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 Г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Община Варна и Общински съвет-Варна кани жителите на общината, представители на НПО и цялата варненска общественост на обществено обсъждане на проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Варна за периода 2021-2025г.”

Общественото обсъждане ще се проведе на

12.12.2022 г. от 10:00 часа в Зала Пленарна в сградата на Община Варна

 

Проект на Програмата ведно с мотиви и предварителна оценка на въздействието са публикувани в секция „Проекти на нормативни актове“

Предложения и становища относно проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община варна за периода 2021-2025 г. могат да се подават в деловодството на Община Варна, находящо се в сградата на Община Варна: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 43 и на имейл  адрес: kamenar_kucheta@abv.bg