Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от ЕС на община Варна за 2022 г.

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2022 Г.

На основание на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси  и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна, председателят на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата варненска общественост на обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2022 г.

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА

25.08.2023 г. от 14:30 ч. до 16:00 ч.

в зала Пленарна на Община Варна.

Всички заинтересовани лица могат да проследят обсъждането чрез YouTube страницата на Общински съвет-Варна. Коментари и въпроси могат да се изпращат на имейли njotovska@varna.bg и pavdimova@varna.bg или чрез деловодството на Община Варна, но не по-късно от 17:00 ч. на 24.08.2023 г.

Материали:

icon-pdf Отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2022 г. – презентация

icon-pdf Отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2022 г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdfДоклад
icon-pdfПриложение №1 icon-pdfПриложение №2 icon-pdfПриложение №3
icon-pdfПриложение №4 icon-pdfПриложение №4-а icon-pdfПриложение №4-б
icon-pdfПриложение №4-в icon-pdfПриложение №5 icon-pdfПриложение №5-а
icon-pdfПриложение №5-б icon-pdfПриложение №5-в icon-pdfПриложение №6
icon-pdfПриложение №6-а icon-pdfПриложение №7 icon-pdfПриложение №8
icon-pdfПриложение №9 icon-pdfПриложение №9-а icon-pdfПриложение №10
icon-pdfПриложение №11 icon-pdfПриложение №12 icon-pdf Приложение №12-а
icon-pdfПриложение №12-б icon-pdfПриложение №12-в icon-pdfПриложение №12-г
icon-pdfПриложение №12-д icon-pdfПриложение №13 icon-pdfПриложение №14
icon-pdfПриложение №15 icon-pdfПриложение №16 icon-pdfПриложение №17
icon-pdfПриложение №18  icon-pdfПриложение №19  icon-pdfПриложение №20
icon-pdfПриложение №21  icon-pdfПриложение №22