31 двойки с репродуктивни проблеми ще получат финансова помощ

Съветниците гласуваха отпускането на еднократна финансова помощ на 31 семейства за лечение на репродуктивни проблеми. 22 двойки ще получат средства в размер на 2 000 лв., а 9 – 3 500 лв. Има една отказана молба, тъй като документите не отговарят на правилата – гражданство или постоянен адрес. Общата сума на предлаганите …


Решения на ПК „Собственост и стопанство“

Членовете на ПК „Собственост и стопанство“ дадоха своето съгласието за продължаване срока на пет договора за безвъзмездно право на ползване на имоти общинска собственост. Единият от тях е в полза на Дирекция „Здравеопазване“ за дейността на здравните медиатори в район „Аспарухово“.  Вторият имот, който представлява офис, се дава за срок …


“ЦУМ-Варна” обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

„Централен универсален магазин Варна“ ЕАД /в ликвидация/, На основание решение № 1379-2/37/18.09.2023 г. на Общински съвет – Варна в качеството му на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала  на „Централен универсален магазин – Варна“ ЕАД /в ликвидация/, дружеството ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижими имоти, включени …


Финансовата комисия одобри проектобюджета на Варна за 2023 година

Комисията по финанси и бюджет одобри бюджета на Варна за 2023 г. Макрорамката е в размер на близо 791,4 млн. лева.  От тях 320,5 млн. лева са делегираните средства от държавата, а останалите над 422 млн. – от приходи от местни данъци и такси. Бюджетът със средства от европейски проекти …


Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от ЕС на община Варна за 2022 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2022 Г. На основание на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси  и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне …


Варна отдаде почит на Васил Левски по повод 186 години от неговото рождение

186-та годишнина от рождението на Апостола на свободата бе отбелязана във Варна с общоградски ритуал. Церемонията се проведе пред бюст-паметника на Васил Левски в Морската градина, където председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов и общински съветници изразиха своята почит към великия българин. В знак на признателност, венци и цветя бяха …


“ЦУМ-Варна” обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

„Централен универсален магазин Варна“ ЕАД /в ликвидация/, на основание решение 1213-1/34/11.05.2023 г. на Общински съвет в качеството му на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Централен универсален магазин Варна“ ЕАД /в ликвидация/, дружеството ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижими имоти, включени в капитала на дружеството, …


Варна празнува най-светлия български празник – 24 май! /снимки/

Над 125 блока с представители на детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, висши училища и културни и научни институти се включиха в тържественото общоградско шествие във Варна по случай 24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската  азбука, просвета и култура и на …


Честит 24 май!

Честит 24 май, уважаеми съграждани! Днес отдаваме своята почит към делата на Светите братя Кирил и Методий, почит към българската азбука, просвета и култура и славянската книжовност! В този ден – символ на образованието и просветата, можем с гордост да се наречем българи! На тази сакрална  дата нека да сведем …


“ЦУМ-Варна” обявява повторен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

„Централен универсален магазин Варна“ ЕАД /в ликвидация/, на основание решение 1149-5/31/21.12.2022 г. на Общински съвет в качеството му на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Централен универсален магазин Варна“ ЕАД /в ликвидация/ ОБЯВЯВА ПОВТОРЕН търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, включени в капитала на дружеството, …