Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г.

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2016 г.

     На основание чл. 140, от Закона за публичните финанси и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна, Председателят на Общински съвет кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата варненска общественост на обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2016 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 13.09.2017 г. от 15.30 часа до 16.30 часа в зала „Пленарна“ на община Варна.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на сайта на община Варна