Последно заседание на Общински съвет – Варна за 2017 г.

Obshtina_3Последното за годината заседание на Общински съвет – Варна започва в 9:00 часа в зала „Пленарна“. В проекта за дневен ред фигурират 9 точки.

Съветниците ще трябва да решат дали да дадат съгласие за поемане на дългосрочни общински дългове. На комисията по финанси и бюджет предложението за теглене на кредити, с които да се реализират мащабни проекти във Варна, получи почти единодушна подкрепа.

Местният парламент ще гласува и общинска субсидия за три лечебни заведения. Предвижда се от бюджета на Община Варна да бъдат отпуснати средства за нуждите на МБАЛ „Св. Анна“, СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков – Варна“ и ДКЦ „Св. Иван Рилски“ – Аспарухово.

На гласуване ще бъде подложен и предложеният от кмета проект на план-сметка „Чистота“ за следващата година. За почистването на града са заложени малко над 29,65 млн. лева.

Одобряването на ПУП-ПРЗ на част от Южна промишлена зона и селищно образувание „Планова“ също фигурира в дневния ред на днешното заседание. Очаква се Общинският съвет да приеме и актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна.

Една от точките е упълномощаване на представителя на Община Варна за участие в Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна“ АД.

Предвидено заседанието да завърши с дискусия с гражданите.