Общинският съвет одобри нови заеми за реализацията на големи проекти

2След оживени дебати Общински съвет– Варна прие предложението за теглене на кредити, с които ще се съфинансират няколко европейски проекта и ще се реализират мащабни инвестиционни обекти от капиталовата програма на общината. По време на дискусията, продължила около два часа в зала „Пленарна“, се чуха широк кръг от мнения относно поемането на общинския дълг. В крайна сметка бе решено да се даде зелена светлина за кредитите, които според мнозинството ще позволят да се продължи развитието на града.

Единият кредит е в размер до 10 160 615 евро и ще бъде отпуснат от Европейската банка за възстановяване и развитие. Със средствата ще се финансира въвеждането на Синя зона и ще се осигури собственото финансиране на Общината на недопустими разходи, необходими за изпълнението на европроектите „Интегриран градски транспорт – втора фаза“ и „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“.4

За реализацията на най-мащабния за последните десетилетия проект във Варна – новия бул. „Васил Левски“, Общината също ще ползва паричен ресурс от финансова или кредитна институция. Ще бъде изтеглен банков заем до 36 млн. лева, с който да се финансира проектирането и изграждането на светофари по булеварда, авторският и строителният надзор, разходите за отчуждителни процедури за придобиване на земя и сгради.

Общинският съвет даде също съгласието си за сключване на договори за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ на обща стойност 16,8 млн. лева. Тези средства са за мостово финансиране на допустими разходи, които ще бъдат възстановени на Община Варна от управляващите органи на оперативните програми, финансиращи отделните европроекти.

На последното за годината заседание съветниците одобриха и предложения от кмета проект на план-сметка „Чистота“ за 2018 г. За почистването на града са заложени малко над 29,65 млн. лева, като тази сума ще бъде актуализирана с точния размер на преходните остатъци, които ще станат ясни в края на годината.

5По време на сесията бе съобщено, че съветникът Григор Григоров напуска по собствено желание председателското място във ВрК „Борба с корупцията и корупционните практики“. Без председател е и ВрК “Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, след като Костадин Костадинов пожела да се раздели с поста. Съветниците решиха новите председатели да бъдат определени на следващо заседание на местния парламент.

Общинският съвет упълномощи също представителя на Община Варна Димитър Карбов да участва в Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс“. То е насрочено за 21 януари 2018 г. от 10:00 часа. С решение на местния парламент Христо Атанасов, представител на Община Варна, ще вземе участие в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“, което ще се състои на 15 януари 2018 г.

9   12

13   10