Рекорден бюджет за 2017 година прие Общински съвет-Варна

Рекорден бюджет за 2017 година прие Общинският съвет във Варна. Той е в размер на 270,7 млн. лв., което е увеличение с 27 млн. лева спрямо миналата година. От участвалите в гласуването общо 41 общински съветници „за“ гласуваха 32 души, трима бяха „против“, а шестима се въздържаха.

Бюджетът за тази година е амбициозен, но и напълно реалистичен. Заедно с европейските средства Варна ще разполага с над 450 млн. лева, заяви кметът Иван Портних. С този бюджет ще дадем дългосрочна перспектива за развитието на града ни, допълни той.

Очакваните местни приходи в бюджета са в размер на над 160,8 млн. лева, а постъпленията от делегирани от държавата дейности – близо 109,9 млн. лева.

Основните приоритети на администрацията през тази година са реализиране на титлата „Варна – Европейска младежка столица 2017“ и запазване на местните данъци и такси. Нещо повече – с решение на Върховния административен съд данъкът за придобиване на недвижимо имущество се намалява от 3% на 2,6%, като старият размер вече е в сила. Друг приоритет е продължаване на работата по европейски проекти.

Бюджетът и тази година е социално ориентиран. Разходите за образование, социални дейности, здравеопазване и инженерна инфраструктура са 72,7% от всички харчове.

Най-голям дял заемат разходите за образование – 38,5%. Заложените средства по тази функция са в размер на 104,1 млн. лева, което е увеличение с близо 13 млн. лв. спрямо 2016г.

Бюджетът на Варна за тази година планира и повече пари за здравеопазване. Финансовата му рамка е в размер на 18,1.

За социални услуги общината е отделила 14,1 млн. лв. С помощта на социалната програма на администрацията ще се финансират 23 пенсионерски клуба, 15 центъра за социални услуги за деца и възрастни в риск, 120 социални асистенти.

За жилищно строителство, благоустрояване и опазване на околната среда са предвидени над 60,4 млн. лева, от които 18 млн. са за рехабилитация, основен ремонт и изграждане на улична мрежа.

Част от по-мащабните ремонти са – ул. “Студентска”; реконструкция на ул.”Анна Феликсова” и кръстовището на бул. “Цар Освободител”; южното обслужващо платно на бул. “Левски” – между бул. “Сливница” и бул. “Вл. Варненчик”; пътна автомобилна рампа на АМ “Хемус” – качване от бул. Ат. Москов”; реконструкция на ул. Ал. Рачински”, в участъка от бул. “Съборни” до ул. “Ген.Колев; спортна площадка “Галата”; благоустрояване на парк „Възраждане“ – II етап  и др.

Средствата за чистота са в размер на 32,7 млн. лева. От тях 10,1 млн. лева ще бъдат похарчени за сметосъбиране и сметоизвозване, а 10,2 млн. лв. – за почистване и поддържане на обществени места.

За поредна година администрацията е предвидила средства в хазната за доплащане на абонаментните карти за градски транспорт на пенсионерите, учениците, студентите и инвалидите. За тази социална придобивка са заложени 7,8 млн. лева.

14,3 млн. лв. е бюджетът за функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”. В него са включени разходите за културни събития и проекти, свързани с титлата „Варна – Европейска младежка столица 2017“, в размер на 400 000 лв. Други 280 000 лв. ще отпусне общината за довършване строителството на храм „Св. мчк. Прокопий Варненски“.

Общинският бюджет за спорт е 1,25 млн. лв. Финансовата рамка беше завишена с 200 хил. лв. спрямо първоначално предвидената. Тези средства ще отидат при спортните клубове, които през 2017 г. ще разчитат на 450 000 лв. субсидия от общината.