Съветници дадоха съгласието си за преобразуване на НГХНИ „Константин Преславски“

Общинските съветници от ПК „Наука и образование“ единодушно одобриха предложението на кмета Иван Портних за преобразуване на Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства със същия патрон.

Ако промяната не се направи, ще последва етапно закриване на 16 паралелки. Това ще наложи значително съкращаване на персонала и ще доведе до напрежение в учебното заведение, стана ясно на днешното заседание на комисията.

Съгласно новия Закон за училищното и предучилищното образование, който е в сила от август миналата година, досегашните гимназии с профил Хуманитарни науки вече нямат право да осъществяват обучение в класовете от прогимназиалния етап. Тези учебни заведения трябва или да бъдат преобразувани в средни училища, или да закрият паралелките си от V до VII клас включително.

НГХНИ „Константин Преславски“ е общинско училище, създадено през 1988 година. Това е най-голямото училище във Варна с 58 паралелки, 120 учители и над 1 400 ученици. Осъществява обучение на ученици от V дo XII клас.