Седем часа дебати по бюджета на Варна за 2024 г.

1Близо 7 часа продължиха дебатите по бюджета на Варна за 2024 г. във финансовата комисия към Общинския съвет. Съветниците разгледаха голяма част от бюджетните раздели, но тъй като има още доста въпроси за обсъждане, беше решено работата на комисията да продължи в понеделник – 12 февруари 2024 г., от 10:00 часа в зала „Пленарна“.

Проектобюджетът на Варна за тази година е в размер на 764,2 млн. лева, от които 56,5 млн. лева са от европейски проекти и програми. Има осигурен финансов ресурс и по Националната програма за възстановяване и устойчивост, като общият размер на средствата за проекти, които ще се реализират в периода 2024-2026 г., възлиза на 125,2 млн. лева.

Редица корекции бяха направени от финансовата комисия по отделните пера на бюджета. Средства за тях бяха осигурени от вътрешно преразпределение на разходите между бюджетните раздели, без да се променя цялостната макрорамка.6

Съветниците одобриха капиталовата програма в размер на 205,2 млн. лева, но заради възникнали въпроси по отношение на план-сметка „Чистота“ нейното разглеждане беше отложено за понеделник.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ бе увеличено финансирането на местните дейности с 10%. За тях ще бъдат осигурени малко над 275,5 млн. лева.

Членовете на комисията гласуваха анблок девет промени в програма „Спорт“, които преди това бяха одобрени от ресорната комисия в Общинския съвет. Най-сериозен е ръстът на средствата за материално стимулиране на клубове по наредба – от 450 хил. лева на 1,5 млн. лева. Предвижда се увеличение на бюджета за награди на варненски спортисти и треньори, на финансирането по повод 100-годишнината на шахмата във Варна, както и на средствата за участието на учениците от Математическата гимназия и Първа езикова гимназия в Световните ученически игри в Бахрейн. За да станат всички тези промени факт, те трябва да се одобрят и от местния парламент.

7Сред темите на днешното заседание беше необходимостта от преустройство на входа и входното пространство на сграда „Филиал“ на Театрално-музикалния продуцентски център във Варна. Прогнозната стойност на ремонтните дейности е в размер на 1,5 млн. лева, които евентуално могат да бъдат осигурени от държавата. Съветниците задължиха администрацията да предприеме действия за актуализиране на списъка с проекти за 100 млн. лева на община Варна, в който да включи и филиала на ТМПЦ.

Финансовата комисия даде също съгласието си за осигуряване на 300 хил. лева в Бюджет 2024 за пътна безопасност. Други 132 хил. лева бяха гласувани за проектиране на 14 велоалеи. Общата дължина на трасетата е 40 км, бе изтъкнато на заседанието.

Корекции бяха гласувани също в разчета на разходите по програма „Туризъм“, финансирани с приходи от туристически данък за 2024 г. Членовете на комисията одобриха 500 хил. лв. за проектиране и изготвяне на количествено-стойностна сметка за манастира „Св. Богородица“ в местност „Караач теке“ и базиликата в кв. „Аспарухово“. С 39 хил. лева бяха увеличени средствата за организиране и провеждане на няколко национални състезания за най-добър млад хотелиер, аниматор, сервитьор, барман,  готвач и сладкар.12

Отхвърлено бе искане Общината да финансира със 100 хил. лева българска филмова продукция, която ще бъде снимана във Варна. Съветниците не дадоха също съгласието си да се отпуснат 50 хил. лв. за организиране на инфлуенсъри и блогъри, които да рекламират града ни.

В понеделник предстои да бъде разгледан проектобюджетът за функция „Здравеопазване”, както и частта, касаеща „Програма за предпроектни проучвания и проектиране на обекти, включително обекти – недвижими културни ценности, по бюджета за 2024 г. – 2026 г.“.

16   2

10   15

9   8