Стартира анкета за бъдещето на Дупката

Онлайн проучване за нагласите на варненци относно съдбата на Дупка в центъра на града е достъпно на платформата www.ideavarna.com. На нея, до 20-ти септември, всеки може анонимно да сподели визията си за пространството, заключено между булевард “Княз Борис I” и ул. “Княз Александър Батенберг”,  ул. “Воден” и ул. “Архимандрит Филарет”.

Допитването, инициирано от Община Варна, ще се проведе в две стъпки. Първата е проучване на нагласите сред специалисти в областта на архитектурата, градоустроустройството, културата, туристическия, хотелиерски, ресторантьорския бизнес и други заинтересувани страни, след което ще се търси и широко обществено мнение чрез анкета на www.ideavarna.com, която е съставена на база обработените мнения на специалистите от първия етап.

Екипът, който стои зад проекта за проучването на нагласите, е в състав:  Максим Недков  – архитект, завършил архитектура в Мюнхен; Силвана Маринова – архитект с опит в инвестиционното проектиране и интереси към подобряване на градската среда и достъпността чрез изследване на решения с активно гражданско участие; Явор Панев – архитект, съосновател и зам.- председател на Сдружение „Таляна“;  Александра Бабунска – архитект и автор на игрови модели, свързани с развитието на градската среда; един от учредителите на Сдружение „Таляна“; Цвета Йоцова – юрист с дългогодишна практика, участвала в подготовката и организирането на международния архитектурен конкурс за новата сграда на библиотеката във Варна; Венцислава Недялкова – архитект с професионален опит в администрацията в Германия – в сферата на организиране на градоустройствени конкурси и въвличане на обществеността в облагородяването на градската среда; Росен Стоев – юрист с опит в структурни проекти на Столична община, паркове, публични пространства и инженерна инфраструктура. Социологията ще бъде обобщена и анализирана от Blue point – https://bluepoint.bg/.

⇒ Т. нар. Дупка се появява в края на 80-те години, след като местната власт събаря няколко къщи със статут на паметници на културата с идея на мястото им да бъде построен Търговски дом. В процеса на работа обаче били открити археологически пластове – част от крепостна стена и кула на античния Одесос от IV в. пр. н. е., които според археолозите са най-старият открит досега участък от укрепителните съоръжения на древната крепост. Подобни останки не са установени на други места в стария град. Пак на същото място са налични и руини от сгради от късната античност – IV-V в., както и от два отводнителни канала и три глинени тръбопровода от същия период. Извън разкопаното пространство, но кореспондиращи с описаните старини, са открити и останки от втора крепостна стена. Според учените тези участъци от двете крепостни стени, запазени в центъра на един съвременен град, са рядко срещано явление в археологическата практика и са отлична предпоставка са превръщането им в туристическа атракция.

През 1989 г. комисия към Националния институт за паметници на културата (НИПК)  излиза с категорично становище, че разкритите древни останки са уникални както за града, така и в национален мащаб. Препоръката е съхранението им да бъде на място, тъй като преместването им би било пагубно за тях. Тази позиция довела до спиране на проекта за изграждане на Търговския дом. Оттогава това място в сърцето на археологическия резерват „Античен град Одесос – Варна” е останало като грозна дупка  в центъра на града.