Атанас Петров Драков

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Атанас Петров Драков

За момента не е предоставена информация.

e-mail: atanas.drakov@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Здравеопазване”

folder-icon ПК „Комисия за противодействие на корупцията”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”

folder-icon ВрК “Правна комисия”