Давид Дакес Киркоров

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Давид Дакес Киркоров

Давид Киркоров е роден в град Варна.

Завършил е Първа езикова гимназия – Варна, като владее свободно немски, английски и руски език.

Притежава бакалавърска степен “Икономика на предприятията” към “Висше училище по техника и икономика Берлин” със специализация във финансово дело и счетоводство и контрол.

Реализира се в частния сектор като ръководител на проекти в сферата на зелената енергетика и сградни инсталации.

Първи мандат общински съветник.

 


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

folder-icon ПК “Наука и образование”

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”