Димитър Иванов Чутурков

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Димитър Иванов Чутурков

Димитър Чутурков е завършил ВМЕИ-София с професионална квалификация „Електроинженер“.

Последователно е работил по специалността; в АОНСУ и Института за държавно и стопанско управление към МС-Филиал Варна като преподавател; в „Общинска охранителна фирма” ЕАД-Варна – председател на Съвета на директорите;

Заместник Областен Управител на Варна през 2013-2014г.

В момента е експерт в ИМСТ с Център по хидро-и аеродинамика към БАН.

Председател е на Областния съвет на БСП и Заместник председател на Градския съвет на БСП. Четвърти мандат е Общински съветник.

Председател е на постоянната комисия „Култура и духовно развитие“ в периода 2019-2020 г. и от 2024 г.

e-mail: dimitar.chuturkov@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие” – председател

folder-icon ПК “Наука и образование”

folder-icon Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Oбщински съвет – Варна”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”