Генадий Христов Атанасов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Генадий Христов Атанасов

Генадий Атанасов е магистър по специалност „Туризъм, география и регионално развитие“.

Бил е председател на Съвета на директорите на „Двореца на културата и спорта“ – Варна, както и сътрудник в 44-то Народно събрание по въпроси, свързани с регионалното развитие.

През мандат 2019-2023 е избран за заместник-председател на Общинския съвет и председател на ПК „Младежки дейности и спорт“.

Втори мандат общински съветник от МК „Свобода“.

e-mail:genadyatanasov81@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Oбщински съвет – Варна”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon ВрК “Правна комисия”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”