Георги Иванов Кулински

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Георги Иванов Кулински


За момента не е предоставена информация.

e-mail: georgi.kulinski@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика”

folder-icon ПК “Транспорт” – председател