Иво Христов Балчев

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Иво Христов Балчев

За момента не е предоставена информация.

e-mail: law.ivo.balchev@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство” – председател

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”