Мария Иванова Ангелова – Дойчева

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Мария Иванова Ангелова – Дойчева


За момента не е предоставена информация.

e-mail: maria.angelova7272@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Здравеопазване”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Oбщински съвет – Варна”

folder-icon ВрК “Правна комисия” – председател