Мария Тодорова Тодорова

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Мария Тодорова Тодорова

За момента не е предоставена информация.

e-mail: mttodorova09@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Здравеопазване” – председател

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”

folder-icon ПК „Комисия за противодействие на корупцията”

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика”

folder-icon Наблюдателна комисия