Мартин Димчев Димов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Мартин Димчев Димов

За момента не е предоставена информация.

e-mail: dimov.m43@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”