Михаил Луков

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Михаил Луков

За момента не е предоставена информация.

e-mail: michail.lukov@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК „Комисия за противодействие на корупцията”

folder-icon ПК “Транспорт”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”