Николай Стефанов Стефанов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Николай Стефанов Стефанов

За момента не е предоставена информация.

e-mail: nstefanov.vn@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет” – председател

folder-icon Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Oбщински съвет – Варна”