Павел Енев Раличков

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Павел Енев Раличков

За момента не е предоставена информация.

e-mail: ralichkov@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Транспорт”

folder-icon Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Oбщински съвет – Варна”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”