Зорница Валентинова Василева

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2023-2027 > ...

Зорница Валентинова Василева

Зорница Василева завършва висшето си образование във ВСУ „Черноризец Храбър“ със специалност „Социални дейности“. Магистър е по икономика на Икономически университет – Варна, специалност „Корпоративен бизнес и управление“. Преминала е обучения на тема „Политически мениджмънт“ за допълнителна квалификация от Нов български университет и Българското училище за политика „Димитър Паница“.
Председател е на Районен съвет на БСП „Приморски“ и Зам.-председател на Градския съвет на БСП – Варна, първи мандат общински съветник.

e-mail: zvvasileva83@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Здравеопазване”

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика” – председател

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”

folder-icon Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Oбщински съвет – Варна”

folder-icon Вр.К „Структури и общинска администрация”