Съветници одобриха годишния план за развитие на социалните услуги за 2018г.

Годишния план за развитие на социалните услуги за 2018 г. одобриха съветниците от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ към Общински съвет – Варна. В програмата, която подлежи на промени, са заложени общо 62 социални услуги с местно и държавно финансиране. Изпълнението им ще зависи от средствата в бюджета за …