Такса смет във Варна няма да бъде увеличавана през 2018 г.

3Таксата за битови отпадъци във Варна няма да бъде повишавана през 2018 г. Това  каза Стефка Господинова, директор на дирекция „Финанси и бюджет” в Община Варна, на днешното заседание на ПК „Благоустройство и комунални дейности“. В момента такса смет за жилищни имоти е 0,98 промила от данъчната оценка и е една от най-ниските в страната.

С единодушие общинските съветници одобриха предложения от кмета проект на план-сметка „Чистота“ за следващата година. За почистването на града са заложени малко над 29,65 млн. лева. Тази сума ще бъде актуализирана с точния размер на преходния остатък, който ще стане ясен в края на годината.

В настоящата план-сметка е включен ориентировъчен остатък в размер на 2,15 млн. лева  От тях 1,15 млн. лева са за трансфери към Община Аксаково, които няма да бъдат преведени през 2017 г., и 1 млн. лева – от преизпълнение на приходите от такса битови отпадъци. Планираните постъпления от такса смет догодина са в размер на 27,5 млн. лева.1

В разходната част 11,2 млн. лева са предвидени за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в съоръжения и завод за преработка на твърдите битови отпадъци. За сметосъбиране и сметоизвозване са заделени 9,1 млн. лева, а за почистване и поддържане на чистотата на обществените места – 9,3 млн. лева.

2От тях 5,2 млн. лева са планирани за ръчно и механизирано почистване и миене на улични платна, спирки, площади, тротоари, подлези, пешеходни зони и др. Предвидените за зимно почистване средства са в размер на 1,2 млн. лева, което с близо 300 хил. лева по-малко в сравнение с настоящата година. За поддържане на чистотата на Морската градина са планирани 200 000 лева.

План-сметката трябва да получи одобрението и на съветниците от ПК „Финанси и бюджет“. Окончателното решение ще бъде взето от Общинския съвет.