Архив МАНДАТ 2015-2019

Начало > Архив > ...

Архив МАНДАТ 2015-2019

folder-icon Архив на заседанията на комисиите към Общински съвет-Варна мандат 2015-2019

folder-icon Отчети мандат 2015 г. – 2019 г.


Заседание №1 от 09.11.2015 г.

icon-pdf Протокол от заседание №1

icon-pdf Решения от заседание №1

icon-pdf Публикация на протокол №1 в печатни издания


Заседание №2 от 02.12.2015 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №2

icon-pdf Дневен ред на заседание №2

icon-pdf Протокол от заседание №2

icon-pdf Решения от заседание №2

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание №2

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №2

 icon-pdf Публикация на протокол №2 в печатни издания


Заседание №3 от 17.12.2015 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №3

icon-pdf Дневен ред на заседание №3

icon-pdf Протокол от заседание №3

icon-pdf Решения от заседание №3

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 3

icon-pdf Приложениe – Отчет на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна за 2014 г.

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №3

icon-pdf Публикация на протокол №3 в печатни издания


Заседание №4 от 28.12.2015 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №4

icon-pdf Дневен ред на заседание №4

icon-pdf Протокол от заседание №4

icon-pdf Решения от заседание №4

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №4

icon-pdf Публикация на протокол №4 в печатни издания


Заседание №5 от 27.01.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №5

icon-pdf Дневен ред на заседание №5

icon-pdf Протокол от заседание №5

icon-pdf Решения от заседание №5

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №5

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №5

icon-pdf Публикация на протокол №5 в печатни издания


Заседание №6 от 09.03.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №6

icon-pdf Дневен ред на заседание №6

icon-pdf Протокол от заседание №6

icon-pdf Решения от заседание №6

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №6

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №6

icon-pdf Публикация на протокол №6 в печатни издания


Заседание №7 от 20.04.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №7

icon-pdf Дневен ред на заседание №7

icon-pdf Протокол от заседание №7

icon-pdf Решения от заседание №7

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание №7

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №7

icon-pdf Публикация на протокол №7 в печатни издания


Заседание №8 от 11.05.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №8

icon-pdf Дневен ред на заседание №8

icon-pdf Протокол от заседание №8

icon-pdf Решения от заседание №8

icon-pdf Приложения към решения от заседание №8

icon-pdf Поименно явно гласуване по решение №307-8

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №8

icon-pdf Публикация на протокол №8 в печатни издания


Заседание №9 от 28.06.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №9

icon-pdf Дневен ред на заседание №9

icon-pdf Протокол от заседание №9

icon-pdf Решения от заседание №9

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №9

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №9

icon-pdf Публикация на протокол №9 в печатни издания


Заседание №10 от 04.08.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №10

icon-pdf Дневен ред на заседание №10

icon-pdf Протокол от заседание №10

icon-pdf Решения от заседание №10

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №10

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №10

icon-pdf Публикация на протокол №10 в печатни издания


Заседание №11 от 07.09.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №11

icon-pdf Дневен ред на заседание №11

icon-pdf Протокол от заседание №11

icon-pdf Решения от заседание №11

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №11

icon-pdf Публикация на протокол №11 в печатни издания


Заседание №12 от 19.09.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №12

icon-pdf Дневен ред на заседание №12

icon-pdf Протокол от заседание №12

icon-pdf Решения от заседание №12

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №12

icon-pdf Публикация на протокол №12 в печатни издания


Заседание №13 от 29.09.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №13

icon-pdf Дневен ред на заседание №13

icon-pdf Протокол от заседание №13

icon-pdf Решения от заседание №13

zip-icon_sm Приложения към решения  от заседание №13

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №13

icon-pdf Публикация на протокол №13 в печатни издания


Заседание №14 от 20.12.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №14

icon-pdf Дневен ред на заседание №14

icon-pdf Протокол от заседание №14

icon-pdf Решения от заседание № 14

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 14

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание № 14

icon-pdf Публикация на протокол №14 в печатни издания


Заседание №15 от 30.01.2017 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №15

icon-pdf Дневен ред на заседание №15

icon-pdf Протокол от заседание №15

icon-pdf Решения от заседание №15

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №15

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №15

icon-pdf Публикация на протокол №15 в печатни издания


Заседание №16 от 30.03.2017 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №16

icon-pdf Дневен ред на заседание №16

icon-pdf Протокол от заседание №16

icon-pdf Решения от заседание №16

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №16

icon-pdf Публикация на протокол №16 в печатни издания


Заседание №17 от 12.04.2017 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №17

icon-pdf Дневен ред на заседание №17

icon-pdf Протокол от заседание №17

icon-pdf Решения от заседание №17

icon-pdf Приложениe към решениe №-632-1

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №17

icon-pdf Публикация на протокол №17 в печатни издания


Заседание №18 от 02.05.2017 г.

icon-pdfПроект за дневен ред на заседание №18

icon-pdfДневен ред на заседание №18

icon-pdfПротокол от заседание №18

icon-pdfРешения от заседание №18

icon-pdfЕлектронно гласуване от заседание №18

icon-pdf Публикация на протокол №18 в печатни издания


Заседание №19 от 19.05.2017 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №19

icon-pdf Дневен ред на заседание №19

icon-pdf Протокол от заседание №19

icon-pdf Решения от заседание №19

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №19

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №19

icon-pdf Публикация на протокол №19 в печатни издания


Заседание №20 от 26,27.07.2017 г.

icon-pdf Проект за дневен ред № 20 от 26,27.07.2017 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №20

icon-pdf Протокол от заседание №20

icon-pdf Решения от заседание №20

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №20

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №20

icon-pdf Публикация на протокол №20 в печатни издания


Заседание №21 от 27.09.2017 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание № 21

icon-pdf Дневен ред на заседание №21

icon-pdf Протокол от заседание №21

icon-pdf Решения от заседание №21

icon-pdf Отчет на бюджета на Община Варна за 2016 г.

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №21

icon-pdf Публикация на протокол №21 в печатни издания


Заседание №22 от 30.11.2017 г., 01.12.2017 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание № 22

icon-pdf Дневен ред на заседание №22

icon-pdf Протокол от заседание №22

icon-pdf Решения от заседание №22

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №22

icon-pdf Приложение №875-2 Актуализиран бюджет на Община Варна за 2017 г.

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №22

icon-pdf Публикация на протокол №22 в печатни издания


Заседание № 23 от 21.12.2017 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №23

icon-pdf Дневен ред на заседание №23

icon-pdf Протокол от заседание №23

icon-pdf Решения от заседание №23

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №23

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №23

icon-pdf Публикация на протокол №23 в печатни издания


Заседание № 24 от 22.01.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №24

icon-pdf Дневен ред на заседание №24

icon-pdf Протокол от заседание №24

icon-pdf Решения от заседание №24

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №24

icon-pdf Публикация на протокол №24 в печатни издания


Заседание № 25 от 25.01.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №25

icon-pdf Дневен ред на заседание №25

icon-pdf Протокол от заседание №25

icon-pdf Решения от заседание №25

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №25

icon-pdf Публикация на протокол №25 в печатни издания


Заседание № 26 от 31.01.2018 г. и 01.02.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №26

icon-pdf Дневен ред на заседание №26

icon-pdf Протокол от заседание №26

icon-pdf Решения от заседание №26

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №26

zip-icon_sm Приложение Бюджет 2018  към решение от заседание №26

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №26

icon-pdf Публикация на протокол №26 в печатни издания


Заседание № 27 от 16.02.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №27

icon-pdf Дневен ред на заседание №27

icon-pdf Протокол от заседание №27

icon-pdf Решения от заседание №27

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №27

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №27

icon-pdf Публикация на протокол №27 в печатни издания


Заседание № 28 от 21.03.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №28

icon-pdf Дневен ред на заседание №28

icon-pdf Протокол от заседание №28

icon-pdf Решения от заседание №28

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №28

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №28 част 1

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №28 част 2

zip-icon_sm Приложение към решение № 1112-3 от заседание №28

icon-pdf Публикация на протокол №28 в печатни издания


Заседание № 29 от 03.04.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №29

icon-pdf Дневен ред на заседание №29

icon-pdf Протокол от заседание №29

icon-pdf Решения от заседание №29

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №29

icon-pdf Публикация на протокол №29 в печатни издания


Заседание № 30 от 16.05.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №30

zip-icon_sm Проектоматериали

icon-pdf Дневен ред на заседание №30

icon-pdf Протокол от заседание №30

icon-pdf Решения от заседание №30

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №30

icon-pdf Публикация на протокол №30 в печатни издания


Заседание № 31 от 18.06.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №31

zip-icon_sm Проектоматериали

icon-pdf Дневен ред на заседание №31

icon-pdf Протокол от заседание №31

icon-pdf Решения от заседание №31

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №31

icon-pdf Публикация на протокол №31 в печатни издания


Заседание №32 от 28.06.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №32

zip-icon_sm Проектоматериали т.2 ПК “Собственост и стопанство” част 1

zip-icon_sm Проектоматериали т.2 ПК “Собственост и стопанство” част 2

zip-icon_sm Проектоматериали т.2 ПК “Собственост и стопанство” част 3

zip-icon_sm Проектоматериали т.2 ПК “Собственост и стопанство” част 4

zip-icon_sm Проектоматериали т.2 ПК “Собственост и стопанство” част 5

zip-icon_sm Проектоматериали т.3

zip-icon_sm Проектоматериали т.4 и т.5

zip-icon_sm Проектоматериали т.6 до т.15

icon-pdf Дневен ред на заседание №32

icon-pdf Протокол от заседание №32

icon-pdf Решения от заседание №32

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №32

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №32

icon-pdf Публикация на протокол №32 в печатни издания


Заседание №33 от 06.07.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №33

zip-icon_sm Проектоматериали

icon-pdf Допълнителни проектоматериали

icon-pdf Дневен ред на заседание №33

icon-pdf Протокол от заседание №33

icon-pdf Решения от заседание №33

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №33

icon-pdf Публикация на протокол №33


Заседание № 34 от 13.08.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №34

icon-pdf Проектодокументи за заседание №34

icon-pdf Дневен ред на заседание №34

icon-pdf Протокол от заседание №34

icon-pdf Решения от заседание №34

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №34

icon-pdf Публикация на протокол №34 в печатни издания


Заседание № 35 от 05.10.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №35

zip-icon_sm Проектодокументи – т.2 и т.3

zip-icon_sm Проектодокументи точка – т. 4  /част 1/

zip-icon_sm Проектодокументи точка – т.4 /част 2/

zip-icon_sm Проектодокументи – от т. 5 до т. 13

icon-pdf Дневен ред на заседание №35

icon-pdf Протокол от заседание №35

icon-pdf Решения от заседание №35

zip-icon_sm Приложения към решение № 1404-8 част 1

icon-pdf Приложения към решение № 1404-8 част 2

zip-icon_sm Приложения към решение № 1404-8 част 3

zip-icon_sm Приложения към решение №1410-13

zip-icon_sm Приложения към решения  №1346-2-1, №1349-2,  №1350-2,  №1357-4, №1377-4, №1391-5, №1395-6, №1395-6-1, №1396-6, №1398-7, №1400-7, №1401-7, №1406-9, №1408-11-1, №1409-12, №1345-2

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №35

icon-pdf Публикация на протокол №35 в печатни издания


Заседание №36 от 19.12.2018 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №36

zip-icon_smПроектоматериали по т.2 до т.7

zip-icon_smПроектоматериали по т.8 до т.14

icon-pdf Дневен ред на заседание №36

icon-pdf Протокол от заседание №36

icon-pdf Решения от заседание №36

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №36

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №36

icon-pdf Публикация на протокол №36 в печатни издания


Заседание №37 от 30.01.2019 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №37

zip-icon_sm Проектодокументи – т.2 и т.3

zip-icon_sm Проектодокументи – т.4

zip-icon_sm Проектодокументи – т.5 до т.12

icon-pdf Допълнителни материали към т. 9 ПК “Здравеопазване”

icon-pdf Дневен ред на заседание №37

icon-pdf Протокол от заседание №37

icon-pdf Решения от заседание №37

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №37

icon-pdf Приложение към решение № 1500-2

icon-pdfПриложение към решение № 1501-2

icon-pdfПриложение към решение № 1502-2

icon-pdfПриложение към решение № 1512-3

icon-pdfПриложение към решение № 1532-5

icon-pdfПриложение към решение № 1543-5

icon-pdfПриложение към решение № 1544-5

icon-pdfПриложение към решение № 1554-9

icon-pdfПриложение към решение № 1555-10

icon-pdfПриложение към решение № 1556-11

icon-pdf Публикация на протокол №37 в печатни издания


Заседание № 38 от 08.04.2019 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №38

icon-pdf Проектоматериали за заседание №38

icon-pdf Дневен ред на заседание №38

icon-pdf Протокол от заседание №38

icon-pdf Решения от заседание №38

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №38

icon-pdf Публикация на протокол №38 в печатни издания


Заседание № 39 от 24.04.2019 г. и 25.04.2019 г

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №39

zip-icon_smПроектоматериали по т. 2

zip-icon_smПроектоматериали по т. 3

zip-icon_smПроектоматериали по т. 4

zip-icon_smПроектоматериали по т. 5

zip-icon_smПроектоматериали по т. 6

zip-icon_smПроектоматериали по т. 7 –   част 1  и  част 2

zip-icon_smПроектоматериали по т. 8

zip-icon_smПроектоматериали по т. 9

zip-icon_smПроектоматериали по т. 10

zip-icon_smПроектоматериали по т. 11

zip-icon_smПроектоматериали по т. 12

zip-icon_smПроектоматериали по т. 13

zip-icon_smПроектоматериали по т. 14

icon-pdf Проектоматериали по т. 15

zip-icon_smПроектоматериали по т. 16

icon-pdf Проектоматериали по т. 18

icon-pdf Допълнителни проектоматериали

icon-pdf Дневен ред на заседание №39

icon-pdf Протокол от заседание №39

icon-pdf Решения от заседание №39

icon-pdf  Приложение към решение № 1571-4

icon-pdf  Приложение към решение № 1572-5

icon-pdf  Приложение към решение № 1576-6

icon-pdf  Приложение към решение № 1579-6

icon-pdf  Приложение към решение № 1584-6

icon-pdf  Приложение към решение № 1586-6

icon-pdf  Приложение към решение № 1642-8

icon-pdf  Приложение към решение № 1643-8

icon-pdf  Приложение към решение № 1644-8

icon-pdf  Приложение към решение № 1645-9

icon-pdf  Приложение към решение № 1646-9

icon-pdf  Приложение към решение № 1647-9

icon-pdf  Приложение към решение № 1648-9

icon-pdf  Приложение към решение № 1649-10

icon-pdf  Приложение към решение № 1650-11

icon-pdf  Приложение към решение № 1651-11

icon-pdf  Приложение към решение № 1653-11

icon-pdf  Приложение към решение № 1655-12

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №39

icon-pdf Публикация на протокол №39 в печатни издания


Заседание № 40 от 15.05.2019 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №40

zip-icon_sm Проектоматериали за заседание №40

icon-pdf Дневен ред на заседание №40

icon-pdf Протокол от заседание №40

icon-pdf Решения от заседание №40

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №40

icon-pdf Публикация на протокол №40 в печатни издания


Заседание № 41 от 27.06.2019 г. и 28.06.2019 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №41

zip-icon_sm Проектоматериали по т.2

zip-icon_sm Проектоматериали по т.3         icon-pdf Допълнителни проектоматериали по т.3

zip-icon_sm Проектоматериали по т.4

zip-icon_sm Проектоматериали по т.5

zip-icon_sm Проектоматериали по т.6

zip-icon_sm Проектоматериали по т.7

zip-icon_sm Проектоматериали по т.8

zip-icon_sm Проектоматериали по т.9

icon-pdf Проектоматериали по т.10

icon-pdf Проектоматериали по т.11

icon-pdf Проектоматериали по т.12

icon-pdf Дневен ред на заседание №41

icon-pdf Протокол от заседание №41

icon-pdf Решения от заседание №41

icon-pdf  Приложение към решение №1710-3

icon-pdf  Приложение към решение № 1711-3

icon-pdf  Приложение към решение №1716-3

icon-pdf  Приложение към решение №1718-3

icon-pdf  Приложение към решение №1724-3

icon-pdf  Приложение към решение №1725-4

icon-pdf  Приложение към решение №1726-4

icon-pdf  Приложение към решение №1736-4

icon-pdf  Приложение към решение №1738-6

icon-pdf  Приложение към решение №1739-6

icon-pdf  Приложение към решение № 1742-7

icon-pdf  Приложение към решение №1744-8

icon-pdf  Приложение към решение № 1745-9

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №41

icon-pdf Публикация на протокол №41 в печатни издания


Заседание № 42 от 01.08.2019 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №42

zip-icon_sm Проектоматериали на заседание №42

icon-pdf Допълнителни проектоматериали на заседание №42

icon-pdf Дневен ред на заседание №42

icon-pdf Протокол от заседание №42

icon-pdf Решения от заседание №42

icon-pdf  Приложение към решение №1774-8

icon-pdf  Приложение към решение №1773-7

icon-pdf  Приложение към решение №1770-4

icon-pdf  Приложение към решение №1768-3

icon-pdf  Приложение към решение №1769-3

icon-pdf  Приложение към решение №1766-3

icon-pdf  Приложение към решение №1767-3

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №42

icon-pdf Публикация на протокол №42 в печатни издания


Заседание № 43 от 13.08.2019 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №43

zip-icon_sm Проектоматериали по т.2 ПК “Култура и духовно развитие”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.3 ПК “Финанси и бюджет”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.4 ПК “Собственост и стопанство”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.5 ПК “Архитектура”

icon-pdf Проектоматериали по т.6 Отчет на Председателя на ОбС

icon-pdf Проектоматериали по т.7 Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни органи

icon-pdf Дневен ред на заседание №43

icon-pdf Протокол от заседание №43

icon-pdf Решения от заседание №43

icon-pdf  Приложение към решение №1797-3

icon-pdf  Приложение към решение №1806-3

icon-pdf  Приложение към решение №1823-5

icon-pdf  Приложение към решение №1784-3

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №43

icon-pdf Публикация на протокол №43 в печатни издания


Заседание № 44 от 26.09.2019 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №44

zip-icon_sm Проектоматериали по т.1 ПК “Финанси и бюджет”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.2 ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.3 ПК “Социални дейности и жилищна политика”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.4 ПК “Здравеопазване”

zip-icon_sm Проектоматериали по т.5 ПК “Архитектура”

icon-pdf Проектоматериали по т.6 Приватизация и следприватизационен контрол

zip-icon_sm Проектоматериали по т.7 Определяне на кандидатите за съдебни заседатели при Районен съд – град Варна.

icon-pdf Дневен ред на заседание №44

icon-pdf Протокол от заседание №44

icon-pdf Решения от заседание №44

icon-pdf  Приложение към решение №1826-1

icon-pdf  Приложение към решение №1835-3

icon-pdf  Приложение към решение №1836-3

icon-pdf  Приложение към решение №1837-4

icon-pdf  Приложение към решение №1838-4

icon-pdf  Приложение към решение №1843-7

icon-pdf  Приложение към решение №1845-8

icon-pdf Електронно гласуване от заседание №44

icon-pdf Публикация на протокол №44 в печатни издания