ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

Начало > Архив > Архив МАНДАТ 2015-2019 > Комисии мандат 2015-2019 > ...

ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”


Състав на комисията


Протоколи

icon-pdf Протокол №26/24.09.2019 г.
Публикуван на  26.09.2019 г.

icon-pdf Протокол №25/08.08.2019 г.
Публикуван на 14.08.2019 г.

icon-pdf Протокол №24/24.06.2019 г.
Публикуван на 28.06.2019 г.

icon-pdf Протокол №23/22.04.2019 г.
Публикуван на 30.04.2019 г.

icon-pdf Протокол №22/11.04.2019 г.
Публикуван на 19.04.2019 г.

icon-pdf Протокол №21/21.01.2019 г.
Публикуван на 28.01.2019 г.

icon-pdf Протокол №20/17.12.2018 г.
Публикуван на 20.12.2018 г.

icon-pdf Протокол №19/03.12.2018 г.
Публикуван на 07.12.2018 г.

icon-pdf Протокол №18/19.11.2018 г.
Публикуван на 22.11.2018 г.

icon-pdf Протокол №17/01.10.2018 г.
Публикуван на 08.10.2018 г.

icon-pdf Протокол №16/20.09.2018 г.
Публикуван на 27.09.2018 г.

icon-pdf Протокол №15/15.06.2018 г.
Публикуван на 18.06.2018 г.

icon-pdf Протокол №14/18.05.2018 г.
Публикуван на 22.05.2018 г.

icon-pdf Протокол №13/02.05.2018 г.
Публикуван на 09.05.2018 г.

icon-pdf Протокол №12/06.02.2018 г.
Публикуван на 12.02.2018 г.

icon-pdf Протокол №11/29.01.2018 г.
Публикуван на 02.02.2018 г.

icon-pdf Протокол №10/23.01.2018 г.
Публикуван на 30.01.2018 г.

icon-pdf Протокол №9/18.01.2018 г.
Публикуван на 25.01.2018 г.

icon-pdf Протокол №8/15.12. 2017 г.
Публикуван на 21.12.2017 г.

icon-pdf Протокол №7/11.07. 2017 г.
Публикуван на 17.07.2017 г.

icon-pdf Протокол №6/26.01.2017 г.
Публикуван на 01.02.2017 г.

icon-pdf Протокол №5/16.01.2017 г.
Публикуван на 18.01.2017 г.

icon-pdf Протокол №4/29.11.2016 г.
Публикуван на 06.12.2016 г.

icon-pdf Протокол №3/01.08.2016 г.
Публикуван на 05.08.2016 г.

icon-pdf Протокол №2/14.04.2016 г.
Публикуван на 20.04.2016 г.

icon-pdf Протокол №1/18.01.2016 г.
Публикуван на 22.01.2016 г.


Отчети

icon-pdf Отчет за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г.