Комисии мандат 2015-2019

Начало > Архив > Архив МАНДАТ 2015-2019 > ...

Комисии

icon-pdf Списък на членовете на постоянните комисии към Общински съвет – Варна
icon-pdf Списък на членовете на временните комисии към Общински съвет-Варна 
icon-pdf Списък на членовете на наблюдателна комисия към Общински съвет-Варна
icon-pdf Списък на младежи делегати с право на съвещателен глас към Общински съвет – Варна


folder-icon ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

folder-icon ПК “Здравеопазване”

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”

folder-icon ПК “Наука и образование”

folder-icon ПК “Обществен ред и сигурност”

folder-icon ПК “Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика”

folder-icon ПК “Транспорт”

folder-icon ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon ПК “Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество”

folder-icon Вр.К “Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon Вр.К “Правна комисия”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”

 


ЗАКРИТИ

folder-icon Вр.К “Борба с корупцията и корупционните практики”