ПК „Обществен ред и сигурност”

Начало > Архив > Архив МАНДАТ 2015-2019 > Комисии мандат 2015-2019 > ...

ПК „Обществен ред и сигурност”

Предстоящо заседание – няма


Състав на комисията


Протоколи

Протокол №6/29.03.2018 г. /закрито заседание/

icon-pdf Протокол №5/18.01.2018 г.
Публикуван на 25.01.2018 г.

icon-pdf Протокол №4/13.12.2016 г.
Публикуван на 21 декември 2016 г.

icon-pdf Протокол №3/20.09.2016 г.
Публикуван на 27 септември 2016 г.

icon-pdf Протокол №2/29.07.2016 г.
Публикуван на 03 август 2016 г.

icon-pdf Протокол №1/28.04.2016 г.
Публикуван на 09 май 2016 г.


Отчети

icon-pdf Отчет за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г.