Състав на ПК “Здравеопазване”

Начало > Архив > Архив МАНДАТ 2015-2019 > Комисии мандат 2015-2019 > ПК “Здравеопазване” > ...

Състав на ПК “Здравеопазване”

Председател: Антоанета Здравкова Цветкова        

 1. Бонка Величкова Банкова
 2. Борислав Гуцанов Гуцанов
 3. Даниела Стефанова Иванова-Димова
 4. Димитър Анастасов Карбов
 5. Ивайло Христов Митковски
 6. Лидия Велик Маринова
 7. Николай Георгиев Няголов
 8. Николай Красимиров Георгиев
 9. Петър Николаев Липчев
 10. Сали Мустафа Исеин
 11. Янко Петров Станев