Вр.К „Борба с корупцията и корупционните практики”

Начало > Архив > Архив МАНДАТ 2015-2019 > Комисии мандат 2015-2019 > ...

Вр.К „Борба с корупцията и корупционните практики”

Предстоящо заседание – няма


folder-icon Състав на комисията

Председател: Григор Асенов Григоров
 1. Валентин Петров Станев
 2. Добрин Иванов Иванов
 3. Добромир Йорданов Джиков
 4. Иво Славеев Иванов
 5. Марица Димитрова Гърдева
 6. Мартин Петров Андонов
 7. Мартин Светлозаров Байчев
 8. Милена Славова Димова
 9. Пейчо Иванов Бюлбюлев
 10. Петър Николаев Липчев
 11. Стен Иванов Лазаров
 12. Юлияна Атанасова Боева
 13. Януарий Марков Вичев

Отчети

icon-pdf Отчет за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г.