Какви решения взе днес комисията по собственост и стопанство

DSC05789Комисията по собственост и стопанство към Общински съвет – Варна одобри предложение на кмета на община Варна за учредяване право на строеж на пристройка за асансьорна уредба на ДКЦ 5 „Св. Екатерина“ – Варна. С него се дава възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на асансьор към основната сграда на лечебното заведение. Необходимите средства за реализацията му са 180 000 лв., които са осигурени като целева субсидия от бюджета на Община Варна за 2022 г.

Комисията одобри и предложение за отдаване под наем в ДКЦ 1 „Св. Климентина“ – Варна в полза на  „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на сдружение „Живот без алкохол“ за период от 3 години.  Одобрен бе списък с над 140 общински имота подлежащи на задължително застраховане, както и учредяване право на строеж  на „Електроразпределение север“ АД за изграждане на трафопост  в м. „Боклук тарла“, гр. Варна

Решенията ще бъдат окончателно разгледани на предстоящото заседание на Общински съвет-Варна