Дадоха зелена светлина на Плана за зелен град

DSC05800Съветниците от ПК „Благоустройство и комунални дейности“ дадоха зелена светлина на „Плана за действие за зелен град“ . Той е разработен като част от Програмата за зелени градове. В него са заложени действия, с които да се преодолеят ключови екологични предизвикателства и да се реализира дългосрочната визия на града за устойчивост. Чрез него ще се стимулират публичните и частни зелени инвестиции и ще се насърчи прилагането на екологосъобразни практики. Наред с това той предоставя допълнителни ползи, свързани с подобряване на общественото здраве, икономическите възможности и достъпа до общински услуги. Част от действията, заложени в Плана са чиста и устойчива енергия, управление на водния цикъл, ефективни и устойчиви сгради и устройствено планиране, практики за прилагане на кръговата икономика в областта на отпадъците и нисковъглероден транспорт.Стратегическите цели в него са за период от 10 до 15 години, а средносрочните за период от 5 до 10 години. Всяка от тях е съобразена със съществуващите общински, регионални и национални стратегии и е в подкрепа на усилия на Община Варна да подобри състоянието на околната среда в града.