Над 3,5 млн. лв. общински средства са отпуснати на Белодробната болница за 10 години

21Над 3,5 млн. лева е отпуснала Община Варна за покриване на задълженията за Специализираната болница за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания за последните почти 10 години. Данните бяха съобщени на днешното заседание на Общинския съвет, на което беше обсъден казусът с бившия Тубдиспансер.

Болницата от години трупа дългове, включително към ЕНЕРГО-ПРО, което вчера обяви чрез медиите, че планира да преустанови снабдяването с електрическа енергия на сградата на лечебното заведение. Официално писмо от електроразпределителното дружество в местния парламент към момента не е получено, стана ясно още на заседанието.

Мнозинството от съветниците се обединиха около мнението, че държавата е тази, която трябва да издържа болница за лечение на социалнозначимо заболяване от световен мащаб. Според тях общината не може да се справи с огромните суми, които се генерират всяка година – за заплати и осигуровки на служителите, режийни разходи, лекарства, поддръжка на сграден фонд. Министерството на здравеопазването покрива единствено разхода за леглоден за един болен в размер на 92 лв., а всичко останало се плаща от общинския бюджет.  Към момента пациентите в болницата са 18, беше съобщено в зала „Пленарна“.

В условията на икономическа криза, когато общината не получава от държавата допълнителни средства за инфраструктура или по проекти, съветниците решиха да препотвърдят решение на местния парламент от 2015 г. за прехвърляне на дейността на бившия Тубдиспансер към някоя от болниците на територията на Варненска област. Лечебното заведение няма да се закрива, а само ще премине към структурата на друга болница, бе изтъкнато по време на заседанието. За пример беше дадена Очна болница, която преди няколко години стана част от Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

Относно задълженията на Тубдиспансера бе изразено мнението, че е редно разплащането да започне след като стане ясно към кое лечебно заведение ще бъде прехвърлена Белодробната болница. В противен случай общината отново ще влезе в спиралата да покрива дългове, без да има кардинално решение на дългогодишния проблем.