Общински съвет-Варна обявява процедура по избор на съдебни заседатели при Окръжен съд гр.Варна

wepik-2022329-152055Кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд – Варна за мандат 2023 – 2026 г. могат да подават документи за участие до 30 юни 2022 г.

Всички желаещи да участват в процедурата трябва да подадат в деловодството на Община Варна заявление по образец (публикувано на сайта на ОбС-Варна) и набор от документи, определени в чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Сред тях са: автобиография, мотивационно писмо, писмено съгласие, нотариално заверено копие от диплома за завършено образование. Кандидатите трябва да представят също медицинско удостоверение, че не страдат от психическо заболяване, както и данни за контакт на двама души, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки. По закон се изисква още документ за извършена проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби, ако кандидатите са родени преди 16 юли 1973 г.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години и има завършено най-малко средно образование. Необходимо е кандидатът да има настоящ адрес в община Варна и да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.

Не се допускат участници, които са съдебни заседатели в друг съд или са общински съветници от съдебния район. Ръководители на политически партии, коалиции или организации с политически цели, както и работещи в съд, прокуратура, следствени органи и МВР или в системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, също нямат право да бъдат съдебни заседатели.

Тричленна комисия, определена от Общински съвет – Варна, трябва да изготви списък от 60 кандидати, които да предложи за избиране за съдебни заседатели към Окръжния съд.

Цялата информация, свързана с процедурата за избор на съдебни заседатели, е публикувана на сайта на Общински съвет – Варна, секция Съобщения: https://varnacouncil.bg/procedura-za-izbor-na-sadebni-zasedateli-2022-g/