Одобриха отчетите на общинските лечебни заведения във Варна

1Общинското здравеопазване във Варна показва добро финансово състояние. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Собственост и стопанство“, на което бяха разгледани и приети отчетите на общинските лечебни заведения за 2018 г.

Повечето от болниците и ДКЦ-тата са завършили годината с печалба. Традиционно добри резултати отчитат Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Марков – Варна, Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина, ДКЦ 4, ДКЦ 5.2

Сред общинските здравни заведения все още има такива с отрицателен финансов резултат, но благодарение на предприетите оздравителни мерки и смяната на мениджмънта задлъжнялостта е намаляла значително в сравнение с предходни години. Добър пример е ДКЦ „Св. Иван Рилски“, който е успял да стопи 80-хиляден банков кредит на близо 14 хил. лева.

Почти всички лечебни заведения отчитат увеличение на разходите спрямо 2017 г., което се дължи на ръста на минималната работна заплата. Друго голямо перо е изплащането на обезщетения при пенсиониране, бе изтъкнато на днешното заседание.

Застаряването на лекарите и медицинските сестри е един от основните проблеми пред варненското общинско здравеопазване. Във всички лечебни заведения работят пенсионери, като част от тях са в напреднала възраст, обясниха управители на центровете за доболнична помощ. В ДКЦ 3 например средната възраст на персонала е 56 години.

4Другите сериозни проблеми са старият сграден фонд и остарялата техника. Въпреки трудностите част от лечебните заведения са успели със собствени средства да направят частични ремонти и да закупят съвременна апаратура. Предстои също ДКЦ-тата да се включат в проект за повишаване на енергийната ефективност.

Членовете на комисията освободиха от отговорност управителите на общинските здравни заведения с изключение на доц. Христо Ганчев, който ръководи болницата за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания. Бившият Тубдиспансер остава лечебното заведение в най-тежко състояние.

Финансовите резултати на Специализираната болница по очни болести за активно лечение – Варна ще бъдат обсъдени на следващо заседание на комисията. Разглеждането на отчета беше отложено заради заболяване на доскорошния управител на лечебното заведение д-р Руслан Тошев.

3