Открита е процедура за кандидатстване за съфинансиране на медийни проекти

Общински съвет – Варна обявява сесия за кандидатстване за съфинансиране и стимулиране на качествени медийни проекти.

Пълните условия за кандидатстване и необходимите документи са публикувани ТУК.

Проектите се подават в деловодството (Центъра за административно обслужване на Община Варна – бул. “Осми приморски полк” № 43), адресирани до Общински съвет – Варна.

Всички документи, с изключение на заявлението за кандидатстване, се подават в запечатан, непрозрачен прик с ненарушена цялост. Заявлението се прикрепва към плика.

Срокът за кандидатстване е до две седмици от публикуване на обявата на сайта на Общинския съвет, т.е. до 13 юни 2022 г. (включително).

E-mail за връзка: konkurs.media.varna@gmail.com