Със 155 хил. лева увеличават капитала на „Двореца на културата и спорта“

Sportna_zalaПромяна в капитала на „Двореца на културата и спорта“ ЕАД гласуваха на днешното си заседание членовете на ПК „Собственост и стопанство“. Те дадоха съгласието си капиталът на общинското дружество да бъде увеличен от 34 581 500 лв. на 34 736 320 лв. чрез записване на нови 15 482 нови поименни акции.

За сметка на новите акции едноличният собственик, Община Варна, внася в капитала непарична вноска – две сгради с обща площ 202 кв. м, които са част от Летния театър. Според направената експертиза оценката на непаричната вноска е в размер на 154 820 лв.

Съветниците дадоха също съгласието си за разкриване на пенсионерски клуб в подблоково пространство на ул. „Генерал Столетов“. Имотът, собственост на общината, ще се ползва безвъзмездно от пенсионерски организации.

Дебати имаше по отношение предоставянето на общински имоти за ползване от неправителствени организации. Изразено бе мнението, че условията за отдаване трябва да се уеднаквят и правото на ползване да стане за всички възмездно. В момента някои доставчици на социални услуги плащат наем на общината, а други – не.

Съветниците приветстваха предложението, направено по време на заседанието от председателя на ОбС Тодор Балабанов, да се изиска справка от администрацията за всички общински имоти, предоставени от общината на неправителствени организации. Тя ще даде информация безвъзмездно или възмездно са отдадени имотите, за какъв срок, с каква площ са те и др., след което ПК “Социални дейности и жилищна политика” на специално заседание ще вземе решение как в бъдеще да се процедира по този въпрос.

Дискусията беше по повод искането на две сдружения с нестопанска цел да ползват безвъзмездно общински имоти. Членовете на комисията дадоха съгласието си Агенцията за социално развитие „Вижън“ да продължи да използва имот, без да плаща наем, в ж.к. „Чайка“, до бл. 27, където функционира център за социална рехабилитация за деца с увреждания. Същевременно те отказаха да предоставят на тази организация друг имот на ул. „Генерал Цимерман“ 35, докато не получат отговор лично от нейни представители за какви цели ще се ползва той.

Съветниците дадоха също съгласието си общински апартамент в кв. „Владислав Варненчик“, бл. 406, да продължи да се използва от Асоциация за психосоциална защита „Адаптация“. Той е защитено жилище, в което са настанени жени с психични разстройства.

В края на заседанието членовете на комисията удължиха с още три години срока на договор за управление с Елица Ботева, управител на „Обреди“ ООД.